Psalm 69

Luke 24:44

 

O God, save me!  (1-4)

 

O God, you know my folly.  (5-12)

 

O God, I pray to you.  (13-18)

 

O God, you know my reproach.  (19-21)

 

O God, curse my enemies!  (22-28)

 

O God, I praise you!  (29-36)


©2019 Emmanuel Baptist Church || Bloomington

Powered by Ekklesia 360